نظرسنجی

عملکرد شورای ششم دوگنبدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
8. مرداد 1396 - 15:58
ریش و قیچی سیاست است که اکنون در نفت امورات را پیش می برد. به نظر می رسد که اگر سیاست و لابی های آنها بخواهد این گونه بتازد و نیروهای توانمند خود را قربانی سیاسی کاری خود نمایدابتدا ورزش نفت و درادامه خود نفت گچساران را در آتش خود فرو خواهد برد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،فرهاد فروتن-از قدیم ساختار نفت را با چارچوب ها و بوروکراسی خشک و غیر منعطفی سراغ داشتیم که به سان جزیره ای خودمختار کمتر سیاست و اهالی سیاسی را به خود راه می داد.

غلظت این سیستم به گونه ای است که هنوز هم اطلاق واژه انگلیسی به نفت با اغماض پذیرفتنی می نماید.گذشته از نکات منفی که می توان به این ساختار وارد نمود اما چارچوب مندی آن و متاثر نبودن از سیاست نسبت به دیگر ادارات از جنبه های مثبت نفت محسوب می شد.

بسیار پیش آمده که در اداره ای پایین ترین کارمند می تواند با همسویی سیاسیون سکان ریاست اداره ای را اسانسوری تصاحب نماید و با پایان دوره آن جماعت به حضیض ترین جای ممکن برگردد ولی این مورد در نفت به دلیل وجود ساختارهایی نظیر رتبه بندی ها و گرید ها کمتر و یا اصلا به چشم نمی خورد.

اما موضوع مورد بحث ما نفت گچساران، از زمان شکل گیری در چنبره غیر بومی ها قرار داشت و این روند ادامه داشت تا زمان نمایندگی سید قدرت حسینی که با تحولی که می توان انقلابی در نفت دانست با کنار گذاشتن نیروهای غیر بومی سکان هدایت نفت را به نیروهای بومی سپرد.

دوران طلایی حکمرانی بومی ها-هر چند نسبت به بکار گیری نیروها از طوایفی خاص بویژه در حراست، نقد هایی میتوان داشت- اما این دوران به اذعان کارشناسان و آمار و اطلاعات و رضایت مندی کارکنان نسبت به گذشته و حتی آینده خود تراز بالایی کسب خواهد کرد.

با به قدرت رسیدن نماینده کنونی نفت شاهد عقب گردی مشهود بودیم و بازهم غیر بومی هایی بر مسند نشستند که گاها در حرکاتی که قبلا نمونه ای برای آن نبود در میتینگ های نماینده حضورداشتند و گوش به فرمان بودند.

ادامه سیطره جریان حاکم با به قدرت رسیدن صیدالی غلظت بیشتری یافت و مرد دوم نفت فردی شدکه خود نیز کمتر باور دارد در قد و قامت این جایگاه هاست.فتح سنگر به سنگری که از سوی افرادی که در این مسندها قرار میگیرند بیشتر آسانسوری جلوه می کند.

شور شدن آش سیاست در نفت با ورزش نمودی جدید یافت به گونه ای که بعد از آنکه مدیر عامل خواسته یا ناخواسته از مدیر عاملی باشگاه استنکاف نمود بهترین آلترناتیو هایی که می توانست برای این سِمت قرار گیرند و سابقه ای طولانی در ورزش شهرستان و نفت داشتند و اکنون مسئول امور ورزش نفت(حبیبی) و رئیس ورزشهای قهرمانی نفت(غلامی) بودند.

اما ریش و قیچی سیاست است که اکنون در نفت امورات را پیش می برد. به نظر می رسد که اگر سیاست و لابی های آنها بخواهد این گونه بتازد و نیروهای توانمند خود را قربانی سیاسی کاری خود نمایدابتدا ورزش نفت و درادامه خود نفت گچساران را در آتش خود فرو خواهد برد.

انتهای پیام/م

نظرات کاربران

تازه های سایت