نظرسنجی

عملکرد شورای ششم دوگنبدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
4. مرداد 1398 - 12:25
نیروهای ایران اسلامی وارد عمل شدند و راه عقب نشینی منافقین را بستند،برخی منافقین به روستاها پناه بردند و برخی نیزبا خوردن قرص "سیانور"خودکشی کردندو جاده هم پرشده بود از اجسادپسران و دخترانی که ناجوانمردانه بر روی ملت خویش آتش گشوده بودند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،تقویم‌ها تاریخ انجام عملیات مرصاد را پنجم مردادماه 67 ثبت کرده‌اند اما آن چنان که از واقعیت امر برمی آید، ستون نفاق در بعد از ظهر سوم مردادماه 1367 از مرز خسروی عبور می‌کنند و مسیر شرق را در پیش می‌گیرند، آنها که نام عملیات‌شان را "فروغ جاویدان" گذاشته بودند، تصمیم داشتند 24 ساعته به تهران برسند و نظام اسلامی را ساقط کنند! خیالی واهی که در برابر پاتک قدرتمند رزمندگان تحت عنوان عملیات "مرصاد" رنگ باخت و عمده نیروهای نفاق به هلاکت رسیدند.

اگرچه "مسعود رجوی"،رئیس سازمان مجاهدین خلق در شب آغاز عملیات گفت بود:"بر اساس تقسیمات انجام شده، ۴۸ ساعته به تهران خواهیم رسید... کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم در حد توان و اشل یک ابرقدرت است؛ چون فقط یک ابرقدرت می‌تواند کشوری را ظرف این مدت تسخیر کند... از پایگاه نوژه هم ترسی نداشته باشید؛ هر سه ساعت به سه ساعت دستور می‌دهم هواپیماهای عراقی بیایند و آنجا را بمباران کنند. پایگاه هوایی تبریز را هم با هواپیما هر سه ساعت به سه ساعت مورد هدف قرار خواهیم داد... علاوه بر آن، ضدهوایی و موشک سام ۷ هم که داریم... هوانیروز عراق تا سرپل ذهاب به‌همراه ستون‌ها خواهد بود. از نظر هوایی ناراحت نباشید چون هواپیماهای عراقی پشتیبان ما هستند و تمام ماشین‌ها به صورت ستون حرکت می‌کنند."

در حقیقت عملیات مرصاد، پاتک نیروهای ایران اسلامی در پاسخ به عملیات "فروغ جاویدان" است و سرانجام عملیات مرصاد در پنجم مرداد ماه ۶۷، با رمز "یا علی بن ابیطالب(ع)" و به منظور مقابله با نیروهای منافقین در منطقه اسلام‌آباد غرب و کرند غرب در استان کرمانشاه، آغاز شد.

در این عملیات نظامیان ایران ابتدا منتظر شدند تا منافقین به اندازه کافی در داخل خاک ایران نفوذ کنند تا از برد پشتیبانی عراقی‌ها خارج شوند، آن‌ها ابتدا نیروهای چترباز را در پشت سر منافقین پیاده کردند، سپس هواپیماهای اف-۴ نیروی هوایی ایران ستون زرهی آنها را بمباران کردند و در ادامه بالگردهای نیروی زمینی ارتش با سلاح‌های ضد تانک به ستون زرهی منافقین یورش بردند. در این هنگام پیشروی مزدوران بعثی متوقف شد. در انتها نیروهای زمینی ارتش و سپاه به باقی‌مانده منافقین حمله کردند و برخی منابع تعداد کشته‌های آنان را در این عملیات بین ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر ذکر کردند.

سردار محمد ارشادی از فرماندهان دوران دفاع مقدس در گفت و گو با این پایگاه خبری در خصوص زوایای پنهان این عملیات اینچنین بیان می کند: بعدازپذیرش قطعنامه توسط جمهوری اسلامی ایران، ارتش عراق با همه یگان های خودمجدد به جنوب کشورمان حمله کردوجنگ بسیارشدیدوسختی درمحورهای جنوب مخصوصامحورخرمشهر،کوشک،طلاییه وجاده خرمشهربه اهوازدرجریان بودودشمن دربعضی محورهاپیشروی کرد وحتی درمحورخرمشهر-اهوازتاپادگان حمیدپیشروی کرده بودواین شرایط سخت وحساس باعث شده بودتاهمه یگانهاونیروهای موثر وتاثیرگذارجنگ به جنوب بیایندومحورهای غرب خالی بماند.

ارشادی تصریح می کند:درچنین اوضاع واحوالی رهبران منافقین فرصت را مناسب دیدندوباکمک رژیم بحث عراق حدود ۱۵هزارنفرنیرو از زن و مرد آماده کردندوبه آنها اعلام داشتندکه نیروهای مسلح ایران به علت حملات اخیرارتش عراق کاملا از هم پاشیده است ومردم ایران هم آماده استقبال ازماهستندو ما وقتی به کرمانشاه برسیم مردم به ما ملحق می شوندونیز اعلام کردندما جشن پیروزی را در میدان آزادی تهران می گیریم.

وی می افزاید:کاروان آنها درعصرروزسوم مردادبه راه افتادوازتنگه پاتاق واردایران شد،،نها باپشتیبانی همه جانبه ارتش عراق موفق شدندخط اول مارا شکسته وبابمباران شدیدنیروی هوایی عراق پیشروی خودرا ادامه دهندوباتصرف سرپل ذهاب ازآن عبورکرده وبه سمت کرندغرب ادامه مسیردادندو درادامه پیشروی خودشهر"کرند" را تصرف و به سمت اسلام آبادحرکت کردند.

این فرمانده دوران دفاع مقدس می گوید:اسلام آباددرسه راهی قصرشیرین_اهوار_کرمانشاه واقع شده که تصرف آن مسیرکرمانشاه به اهوازرا مسدود می کرد.

وی بیان می کند:منافقین به اسلام آبادغرب رسیدندو برخلاف انتظارکه فکرمی کردندمردم با قربانی گاو و گوسفندبه استقبالشان می آیندمردم مومن و انقلابی اسلام آبادبه مقابله با آنها پرداختندهرچندنهایتا اسلام آباد هم سقوط کردو منافقین جنایت وحشیانه ای در این شهرانجام دادند و مردم را قتل عام کردندو حتی به بیمارستان امام خمینی شهرواردشدند ومجروحین را هم به شهادت رساندند.

ارشادی ادامه می دهد:سازمان منافقین که روزی برای عوام فریبی خودرا محورمبارزه با دشمنان خلق مسلمان ایران و نیز آمریکا معرفی می کرد،درحساسترین زمان وتاریخی ترین لحظات مردم ایران؛ باصدام جنایتکارهم پیمان شدند و به سوی مردم مسلمان و انقلابی کشورمان آتش گشودند.

وی تصریح می کند:باسقوط اسلام آباد،کرمانشاه کاملا بهم ریخته بودورادیو منافقین مرتب اعلام می کردفردا بسوی کرمانشاه حرکت خواهیم کرد،جوبسیارمتشنج شده بودپریشانی واضطراب درمردم ایجادشده بود.

این فرمانده دوران دفاع مقدس اظهارمی کند:منافقین برای رسیدن به کرمانشاه حتما بایداز گردنه  "چهارزبر"در۳۴کیلومتری کرمانشاه عبورمی کردندلذا تعدادی از یگانها درگردنه چهارزبر مستقرشدندو به محض رسیدن ستون منافقین به گردنه ،بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای نیروی هوایی هم وارد عمل شدندو جهنمی برای آنها ایجاد کردند.

ارشادی می افزاید:در مدت زمان کوتاهی جاده انباشته شد ازخودروها و نفربرها و ادوات سوخته شده منافقین، نیروهای مردمی منطقه و یگان هایی که از جنوب به غرب رسیده بودند هم وارد عمل شدند و راه عقب نشینی آنها را بستندو لذا برخی به روستاها پناه بردند و بعضی با خوردن قرص سیانورخودکشی کردندو جاده هم پرشده بود از اجسادپسران و دخترانی که ناجوانمردانه بر روی ملت خویش آتش گشوده بودند.

وی درادامه تصریح می کند:اگه ما میلیاردها تومان هزینه می کردیم تا بتوانیم انتقام حدود۱۷۰۰۰شهیدترور و شهادت شهیدان بهشتی،رجایی،باهنر،قدوسی ،دستغیب و...را بگیرم امکان آن وجود نداشت ولی ازآنجا که خداونددشمنان ما را احمق آفریده خودشان برای انجام جنایتی دیگر وارد خاک مقدس جمهوری اسلامی شدند و چندهزارنفرتلفات دادند و چهره واقعی منافقین که دشمنی با ملت قهرمان ایران بود برای همگان روشن شد.

در ادامه نیز سردار احمد خورشیدی آزاد،از فرماندهان دوران دفاع مقدس در گفت و گو با آفتاب جنوب،با ذکر خاطره ای از این عملیات غرور آفرین می گوید: زمان عملیات مرصاد در کردستان بودم و خبررسید که منافقین وارد مرز شده ودارند به کرمانشاه‌نزدیک می شوند.

وی می افزاید: بی محابا با چندتا از برادران،خودمان رارساندیم کرمانشاه و خبردار شدیم بچه ها به روی  "چهار زبر"  خاکریز زده و بسته اند ؛خودمان رارساندیم به آنها ، حالا غروب شده بود منافقین هنوز به بالای چهارزیر نرسیده بودند ودرگیری شدیدی بین هوانیروز و نیروی هوایی ما با منافقین قبل از  چهارزبر درجریان بود.

خورشیدی آزاد تصریح می کند: تا اینکه ساعت به ۱۰و ۱۱ شب رسید و یک تیپ از منافقین با فرماندهی یک زن خودش رارساند سر"چهارزبر" و یکباره دیدیم می خواهند با همان نفربرهای برزیلی خاکریزرا بشکنند و بیایند اینطرف به سوی کرمانشاه.

وی می افزاید: بچه ها از ۳ طرف جاده چهارزبررا محاصره کرده بودند و امکان تردد برای منافقین نبود ،اولین جیب که از خاکریز گذشت بچه ها با آرپی جی زدند بعد‌معلوم شد فرمانده تیپ شان بوده و با کشته شدن او بقیه هم عقب نشینی کردند.

این فرمانده دوران دفاع مقدس می گوید:بعداز این مرحله لشکر های سپاه وارد عمل شدند و منافقین داشتند فرار می کردند و بچه ها هم به قلع و قمع آنها مشغول شدند تااینکه حدود ۲۲۰۰ نفراز آنها کشته شده و به داخل عراق برگشتند و درحقیقت عملیات مرصاد سازمان رزمی منافقین‌را درهم شکست.

‌با این تفاسیر نه تنها ملت ایران از نیروهای ارتش آزادی بخش مجاهدین استقبال نکرده و در مقابل تهاجم و تجاوزشان به خاک ایران ایستادگی کردند، بلکه کلیه گروه‌ها و احزاب و شخصیت‌های ضدانقلاب که در خارج از ایران بسر می بردند، رجوی و دیگر سردمداران سازمان مجاهدین را درباره عملیات احمقانه فروغ جاویدان و به کشتارگاه فرستادن هزاران نیروی خود را سرزنش کرده و آن را محکوم کردند.

مجاهدین خلق، در کتاب " عملیات فروغ جاویدان "، آمار کشته‌های خود را 1274 تن اعلام کرده اند که در میان آنان 5 تن از اعضای هیئت اجرایی که هر یک فرماندهی یک تیپ را برعهده داشته و 11 تن از معاونان هیئت اجرایی سازمان به چشم می خورند،بر اساس این آمار، حدود 1100 تن نیز از نیروهای مجاهدین در این عملیات مجروح شدند.

از سوی دیگر52 سناتور آمریکایی چند روز قبل از این ماجرا( حدود 30 خرداد) نامه ای به وزیر خارجه وقت آمریکا ( جورج شولتز ) نوشته و به او می گویند: " آمریکا باید از سازمان مجاهدین که در عراق مستقر است حداکثر استفاده را برای سرنگونی حکومت تهران بکنند ".

سناتوری به نام " مروین دایملی " نیز به شدت نسبت به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی تعصب داشت و در نشست‌های مجاهدین شرکت می کرد و با حرارت به نفع آنها موضع گیری می کرد. در تاریخ 6 تیر 1367 سناتور دایملی در تظاهرات مجاهدین در واشنگتن شرکت می کند و خطاب به شرکت کنندگان می گوید:" نباید دست از تلاش کشید. مطمئن باشید با کمی صبر و تلاش بیشتر به زودی از مهران تا تهران رژه خواهیم رفت."

با این تفاسیر در این عملیات مجاهدین بسیاری از اعضای اصلی و کادر خود را از دست داد. در بین نیروهای مجاهدین تعدادی نیروی خارجی نیز به چشم می خوردند که غالبا به دلیل ازدواج با همسر ایرانی خود که عضو مجاهدین بوده مجبور به همراهی با وی و شرکت در عملیات شدند که تعدادی از آنان نیز کشته شدند.

مسعود رجوی بعدها،مانورهای جنگی بسیاری در خاک عراق به اجرا گذاشت تا ضمن سرگرم کردن و حفظ نیروها، اجازه صدام را برای حمله به تهران گرفته باشد. در آن مانورها که همواره چندین ژنرال عراقی از جانب صدام شاهد و ناظر کار بودند، مانورهای نظامی رجوی را فاقد ارزش نظامی برای سرنگونی حکومت ایران توصیف می کردند و بعضی از صحنه‌های تصنعی نیز باعث خنده و مزاح آنان می شد.

گفتنی است "تنگه چهارزبر" در ۴۴ کیلومتری غرب کرمانشاه قرار دارد وجاده ترانزیتی کرمانشاه ـ خسروی از این تنگه می‌گذرد،این تنگه بعد از شهر ماهیدشت به طرف اسلام‌آباد واقع شده است؛عملیات مرصاد در مردادماه ۶۷ به منظور دفع عملیات "فروغ جاویدان" از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران در این تنگه انجام شد. در این تنگه، بنایی به یادبود "عملیات مرصاد" احداث شده و همچنین پس از این عملیات،  نام این تنگه به" تنگه مرصاد "تغییر یافت.

انتهای پیام

نظرات کاربران

تازه های سایت