نظرسنجی

عملکرد شورای ششم دوگنبدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
25. تير 1402 - 9:16
بر اساس آیات الهی هدف از تشریع حکم حجاب اسلامی، دست‌یابی به تزکیه‌ نفس، طهارت، عفت و پاک‌دامنی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،سیده صدیقه موحدی_بی‌توجهی به عفاف در سطح فرهنگ عمومی و بین زنان و مردان عواقب ناخوشایندی برای خودزنان دارد و مهم‌ترین اثر نامطلوب قرار گرفتن زنان در معرض آسیب‌های جسمانی و روانی است، هرچند رعایت نکردن حدود کلامی و غیرکلامی، نزدیک شدن به حریم شخصیتی زنان و تعدی به آن‌ها را تسهیل می‌کند دومین اثر منحصر شدن همه ابعاد شخصیتی زنان در بعد جنسی و جسمی است. وقتی زنان پوشش شرعی و سایر حدود عفاف را رعایت نمی‌کنند، به دلیل جذابیت جنسی و جسمی آن‌ها برخی مردان متمرکز بر همین بُعد می‌شوند و رابطه خود را با زنان در قالب و چارچوب جنسی و جسمی محدودی می‌بینند. عکس‌العمل و واکنش متقابل زنان نیز به دلیل نیاز هر انسان به توجه و تشویق به‌طور طبیعی این خواهد بود که بر ابعاد جسمی خود تمرکز بیشتری پیدا و به‌عبارت‌دیگر برای ظاهر و زیبایی‌های جسمی خود سرمایه‌گذاری روانی بیشتر مبذول نمایند که درنهایت با فرآیند جنسی و جسمی شدن زنان توسط خود و دیگران مواجه می‌شویم.

به نظر می‌رسد یکی از معضلات اجتماعی و فرهنگی در جوامع بی‌توجه حجاب و عفاف، همین پدیده است سومین پیامد نامطلوب که با اثر دوم درهم‌تنیده است بی‌توجهی به سایر استعدادهای زنان و رکورد آن‌هاست. بی‌تردید زنان از استعدادهای فردی و اجتماعی متعددی برخوردارند. عدم رعایت عفاف و حجاب موجب برجسته و افراطی شدن بعد جنسی و جسمی زنان می‌شود. در کنار این پدیده به استعدادهای نهان زن اعتنا نمی‌شود و به‌طور عادی این استعدادها به رکود و توقف کشیده می‌شود.

بنابراین یکی از اهداف مهم توصیه‌ها و قوانین عفاف در ادیان به سازمان خانواده بازمی‌گردد. خانواده به‌عنوان اساس و پایه نظام جامعه حتی در حال حاضر مهم‌ترین سازمان اجتماعی محسوب می‌شود سلامت هر جامعه و افراد آن منوط به‌سلامت و کارایی خانواده‌های آن است. رعایت عفاف و حجاب موجب می‌شود هرگونه بهره‌برداری جنسی به محیط خانواده و در محدوده ازدواج منحصر گردد. عدم رعایت حجاب و عفاف موجب جاذبه‌هایی بین زن و مرد نامحرم در بیرون خانواده می‌شود. در این وضعیت بروز علاقه مرد به زن‌های دیگر و کم شدن علاقه به همسر خود و دل‌بستگی عاطفی زن به مردهای دیگر امری اجتناب‌ناپذیر است.

رعایت عفاف با تقویت روابط عاطفی زن و شوهر به تحکیم سازمان خانواده کمک می‌کند. اعتماد و دلگرمی زن و شوهر به یکدیگر انگیزه آن‌ها را در ایفای وظایف خانوادگی بیشتر می‌کند. تأثیر دوم رعایت عفاف عبارت است از تولید و پرورش نسل سالم. هـر چــه عفاف بیشتر رعایت شود رفتارهای جنسی نامشروع کاهش می‌یابد. با کاهش انحرافات جنسی رفتارهای جنسی زن و شوهر که زمینه تولید فرزند است جنبه مشروع، اخلاقی و حتی مقدس پیدا می‌کند در مقابل رفتارهای جنسی نامشروع نه‌فقط به پدید آمدن فرزندان نامشروع منجر می‌شود بلکه این رفتار نامطلوب پدر یا مادر به پرورش انحرافات جنسی در فرزندان می‌انجامد. نکته دیگر به تأثیر غیرمستقیم عدم رعایت عفاف در فرزندان بازمی‌گردد. زن و شوهرهایی که انحراف جنسی دارند به وظایف والدینی خود به‌طور مناسب عمل نمی‌کنند و فرزندان آن‌ها در فضای بی‌اعتمادی، آشفتگی و دور از عواطف گرم پرورش می‌یابند. ایــن فرزندان بااحساس عزت‌نفس پایین رشد می‌کنند و زمینه بسیاری از انحرافات و بزهکاری‌ها در آن‌ها به وجود می‌آید.

اولین تأثیر اجتماعی رعایت عفاف از سوی زنان حفظ حرمت و کرامت انسانی زنان در جامعه است. حضور اجتماعی زنان به‌شرط رعایت عفاف موجب می‌شود که در سطح جامعه به ابعاد انسانی زنان ازجمله توانمندی علمی، هنری و اجتماعی آن‌ها توجه شود. در یک بررسی روان‌شناختی می‌توان به این واقعیت دست‌یافت که عدم رعایت عفاف و برهنگی به‌منظور خودنمایی است که این امر به‌نوبه خود نشان از کمبود عاطفی و نیاز به جلب‌توجه و احترام دارد ارائه جلوه‌های ظاهری و نمایش زیبایی بدنی درنهایت این نیاز زنان را برآورده نمی‌کند.

یکی از مؤلفان عرب در این رابطه می‌گوید زن امروزی به حدی از بیگانگی و خودباختگی رسیده که روح و جسم او در اختیار دیگران است و حتی اختیاری بر جسمش ندارد. درنهایت امروزه زنان همه کرامت و شخصیت خود را در رابطه‌های شهوانی در اختیار مردان قرار می‌دهند در کنار حفظ حرمت زنان دومین تأثیر اجتماعی یعنی شکوفایی استعدادهای آن‌ها تحقق می‌یابد. بی‌تردید بدون حضور زنان در جامعه استعدادهای آن‌ها شکوفا نمی‌شود بااین‌وجود حضور بدون عفاف نیز چنین پیامدی دارد؛ چراکه به علت جاذبه زن و مرد و خصیصه‌های زیبایی‌شناختی زنان به ابعاد دیگر زنان توجه نمی‌شود. برای نمونه مشارکت‌پذیری زنان آمریکا در سطوح علمی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی بسیار پایین و در سطح ١٠ تا ١٤ درصد است. بیشترین آمار مشارکت آن‌ها در امور خدماتی و سرگرمی و ایجاد منبع درآمدی از راه نیازهای جنسی است.

سومین تأثیر عفاف فراهم شدن فضای سالم در روابط زن و مرد و دوری جامعه از زمینه‌های تحریک‌آمیز جنسی است هرچه رعایت عفاف کمتر باشد، آستانه تحریک جنسی در جامعه کمتر می‌شود و درنتیجه هیجان و تنش‌های جنسی افزایش می‌یابد. این امر آرامش روانی زنان و مردان را در جامعه کاهش می‌دهد همراه با تأثیر سوم، افراد جامعه بـه رفتارهای نابهنجار و انحرافات جنسی کمتری دچار می‌شوند در دیدگاه اسلامی یکی از کارکردهای مهم رعایت عفاف و حجاب حفظ جامعه از انحرافات جنسی است.

تأثیر دیگر رعایت عفاف، تقویت امنیت اجتماعی زنان در جامعه است. از عوامل مهم ایجاد امنیت اجتماعی زنان پیشگیری از شرایطی است که موجب طمع مردان باز و استفاده آن‌ها می‌گردد. کمترین تأثیری که رعایت حجاب و عفاف دارد، ایــن امـر است که چنین زنانی به دنبال نگاه‌ها و رفتارهای جنسی دیگران نیستند و از این امر ناخوشنودند. این امر موجب می‌شود که بسیاری از مردان به آن‌ها نظر سوء نداشته باشند. پیامد نهایی و مهم فردی و اجتماعی رعایت حجاب و عفاف را می‌توان معصومیت و روحانیت افراد جامعه اعلام نمود و امیرالمؤمنین (ع) در این رابطه فرموده‌اند: نزدیک اسـت کـه فرد عفیف فرشته‌ای از فرشتگان گردد.

انتهای پیام/

نظرات کاربران

تازه های سایت