نظرسنجی

عملکرد شورای ششم دوگنبدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
18. اسفند 1399 - 13:46
شاید بتوان زیبایی های افتاده زیر پای بلندیهای سعدی وکیامرثی را فارغ از رنج ها وشادی هایش، از بام بلند گچساران با چشم اندازی از طیف رنگهابه گونه ای دیگر تجربه کرد.شبهایی که روح خسته ساکنان را فارغ از یک روزمرگی خسته کننده جلا می دهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،پس از تکمیل طرح وجشن بزرگ افتتاحیه ساختار نوین محله سادات گچساران،اینبار گام های مسئولین به سراشیبی های تند و مشرف به شهررسید،کوچه هایی که با دهن کجی های فرسوده به معماری فرسوده تر، خانه هایی که یک جداره آنهاکوه بود و یک جداره با بیرون آمدن از خانه به پلکان های فرسوده ای منتهی می شد که صاحبانشان باخیز و جاذبه عجیبی برای رسیدن به سرازیری  منتهی به شهر،دست وپنجه نرم می کردند که مبادا سقوط نکنند.

از ابتدای هر کوچه به انتهای آن خیره می شدی در دوطرف یک دالان بدون سقف درست دوسوی یک پلکان مخروبه ی شیبدار،بیش از سی خانه شصت تا صدمتری وجود دارد نه راهی برای دسترسی ماشین های امداد آتش نشانی وجود دارد نه امکان دسترسی به خیابانی بدون دردسربرای ورود یک آمبولانس.

فقرآنقدر بین خانه های این کوچه ها چمبره زده که بیش از چهار دهه از آخرین ساخت وساز شکیل در مجموع این چندصد خانه قدونیم قد می گذرد. مسئولین شهر پای کار  و سال 95 سال معاینه ی عمرانی وجلسات پیاپی برای گشایش راهی جهت اقدام به عملیات ساخت وساز در محلات سعدی وکیامرثی شد.

پروژه ی پیاده محور خیابان بلادیان باتمام حواشی درکنارپروژه تحولات عمرانی محله سادات به اتمام رسیده بود و خاک از تن کارگران و پیمانکاران زدوده نشده بود که آرواره های بولدوزرهابرای اولین کوچه خیابان سعدی عرض اندام کردند.دفترستاد بازآفرینی بافت فرسوده پرونده سازی و توجیح خودرا برای صاحبان منازلی که قراربرتخریب منازلشان بودانجام دادند.

دکترمحمدمراد راغپور زمانی به ریاست دفترستادبافت فرسوده گمارده شد که سرنوشت خرید وجابجایی بیش از یکصدوهشتاد منزل تعیین وپرونده سازی شد.رینگ جدید بافت فرسوده می رفت زیر چرخ بلدوزرها وسنگینی تن آهنی کامیونهای حاوی آوار،پوست بترکاند و خیز پیچ وتاب وارانه خودرا بسمت پل سنگی محله ی سادات بردارد.

شبانه روز تیم ستادبافت فرسوده شهردوگنبدان وقت زیادی صرف عمران رینگ سعدی کردوزمستان 96 خودرا به زمستان 99 گره زد آنقدر که به هفت سین هزاروچهارصدنرسیده کمربند طلایی بام گچساران براندام تراشیده خیابان سعدی خودنمایی کرد.

بدون شک بدون همت مسئولین این امر میسر نبود.ریل عمران باتلاش مسئولین ستادبازآفرینی بافت فرسوده و مسئولین بنیادمسکن استان و شهرستان روبه ترقی رفت.سرکشی روزانه ونظارت دلسوزانه دکترراغپور گزارش کار ورسیدگی دقیق به وضعیت پیمانکاران وکارگران سختتر ودقیق تر شد.

 روز سیزدهم اسفندماه نودونه روز بسیارمتفاوتی برای اهالی ساکن خیابانهای سعدی شهرستان گچساران بود. رئیس ستادبازآفرینی بافت فرسوده شهردوگنبدان باهمراهی رئیس بنیادمسکن شهرستان گچساران واعضای ستاد دریک بازدید میدانی از نحوه ی عملیات عمرانی رینگ جدیدبافت فرسوده ی خیابان سعدی بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید ،کارگران پروژه،مشغول سنگفرش کردن مسیرپیاده محور رینگ بودند.این مسیر از بلندی های خیابان سعدی شروع وبه ورودی محله ی سادات و پل سنگی منتهی می شود.

محمدمراد راغپور در گفتگو با این پایگاه خبری تحلیلی گفت:نکته قابل توجه دسترسی آسان شهروندان وساکنان کنونی کوچه های سعدی به محل سکونتشان است‌.گرچه بافت این قسمت شناسنامه دار شهرستان گچساران کوهستانی ومنازل بالادست بصورت بسیارفشرده درشیب تندی مشرف برشهر،باکوچه هایی بسیارشیبدار وتنگ نیم قرن را تجربه کرده اند اما در این طرح عمرانی،یکصدوهشتاددستگاه از تعداد اماکن فرسوده وغیرقابل سکونت که امنیت اسکان ندارندازصاحبان اصلی طی یک پروسه منظم یکساله خریداری وتخریب وآواربرداری شدتامسیرکمربندی رینگ به جانمایی مناسب عمران دست یابد‌.

راغپور گفت:پس از این مرحله جداره ی بین اماکن بالادست و مسیرمشخص شده ی رینگ، بادیوارچینی وسنگچین مرغوب مستحکم شدتادوبخش پیاده محور وسواره محور طبق برنامه ی پروژه دربخشهای مختلف به پیمانکارسپرده شود.نوع مصالح ساختمانی وتاکیدمابه پیمانکاران برسرعت عمل باکیفیت کار،تلاش کارگران وحضور ساکنینی که از کوچه های مشرف برطرح شاهدحضور مسئولین بودندقابل توجه است.

رئیس ستادبازآفرینی بافت فرسوده شهردوگنبدان گفت:از عمده مشکلات اهالی ساکن کوچه های صعب العبور مشرف برطرح،عدم دسترسی آسان به مناطق بالادست است که گاهی باچنگ زدن بر دیواره های گچ وسنگی راهی برای سرازیر شدن به شهرویاتردد ازپله های فرسوده ی گچ وسنگی قدیمی همراه می باشد.

راغپور ادامه داد:قرار است دویست وهجده پلاک ازاماکن  ساکنان بالادست،بزودی جابجاشوندوزمین برای احداث منازل جدیدومقاوم درضلع شمالی بلوارنفت شهرک نفت گچساران جانمایی شده است.

 

در مسیربازبینی،پیمانکارتلاشگر فضای سبز درحال تحویل درختچه هاوگلهای خریداری شده وتخلیه وکاشت گیاهان در فلاور باکسهای نصب شده بود.

مهندس شهناز رضایی درگفتگو بارئیس بنیادمسکن مهندس عباسپور ورئیس ستادبازآفرینی بافت دکترراغپور از عدم هماهنگی برخی عوامل گفت.این بانوی جوان وتلاشگر بامهارت ودقت خاصی از خریداری فلاور باکس هاکه در تنوع رنگ ومدل خریداری وجانمایی درمسیرشدند توضیحاتی داد.

مهندس رضایی پیمانکارفضای سبز رینگ  گفت:توپوگرافی محیط برای ایجادمکان سالم برای تفرج کودکان از نمونه دیدگاه من ومهندس عبدی در پروژه فضای سبز رینگ است.

رضایی گفت:برای ماندگاری گیاهان منتخب من در لیست فعالیتها،باتوجه به کوهستانی بودن منطقه ،عدم خاک مناسب، عدم دسترسی آسان کامیون هاجهت جابجایی وتخلیه خاک ازمشکلات کار است.

وی افزود:بطور مثال خاک مرغوب پس از خریداری وبارگیری به محل جانمایی شده ارسال شدکه باتداخل عملیات سنگفرش زیرساخت آسفالت ودیوارچینی ها،مسیربه ترددماشین آلات سنگین خوردکه تسهیل کارفضای سبز راسخت کرد

رضایی تاکیدکرد:باهماهنگی مناسب ،بهترین وباکیفیت ترین خاک مرغوب،انتخاب گیاهان استقامت دار از حساسیت کاری من ومهندس عبدی است زیراباتوجه به کمبود ویافشارپایین آب منطقه،که درنگهداری آینده ی این فضای سبز بسیارموثر خواهدبودباید سرمایه گذاری فضای سبز بانهایت دقت صورت بگیرد.

پیمانکارفضای سبز رینگ بافت فرسوده اظهارداشت:تمامی فلاور باکس های خریداری شده ازطریق جرثقیل جابجاودرمکان مناسب پای دیواره های بلند جداره ی رینگ قرارگرفتند که باتوجه به نوع معماری گیاهان مناسب نوع فضاانتخاب ودرحال کاشتن آن هستیم.

رضایی درشرح جغرافیای مکانی گفت:این نوع چیدمان فضای سبز در رینگ،یک طراحی گیاهی باغ صخره ای کوهستانی است،خاک منطقه کیفیت مناسب کاشت گیاه ندارد ودرنهایت برای تمامی باغچه های درنظرگرفته شده خاک مناسب تهیه وجهت کشت آماده شد.

در ادامه بازدیدکامیون حاوی گیاهان از راه رسید وتمامی درختچه هاوگل هابه ترتیب توسط کارگران فضای سبز در مکانهای موردنظرکشت وآبیاری شدند.کمی مشرف به آخرین مسیررینگ منتهی به محله ی سادات شهرستان گچساران،یکی از اهالی بافریاد ازمسئولین ستادومسکن جهت عدم بازنمودن معبرمقابل منزلش اعتراض کرد‌.منزل این فرد ساکن بافت سعدی مانند جزیره ای مکعبی مشرف برمحله ورینگ بدون راه ومسیرمانده بودکه بانظارت دکترراغپور،پیمانکاروکارگران طرح  اقدام به بازگشایی مسیرتردد نمودند.

یکی از عمده ترین مشکلات حین اجرای طرح وجودمنابع سه گانه انرژی است که طبق گفته دکترراغپور بیش از دویست میلیون تومان ازبودجه صرف هزینه جابجایی منابع آب برق وگاز شد.

درهمین وقت وحین عملیات لوله گازدچارآسیب شدکه باتماس وی نیروی امداد اداره ی گاز شهرستان در کمترین فرصت وارد کار شدند وصاحب خانه ی در دست احداث که شاهدسختی عملیات کاری بودشرح دادبیشتر از دو روز است که قطع گاز یاقطع برق وآب زندگی اهالی رادچار اختلال کرده است.

بانویی سالمندکه خانه اش باشیب تندی مشرف وهمجداره ی دیواره ی رینگ است از بیماری قندخون نالیدوگفت برای رفتن به بیمارستان راهی برای انتقال سریع من به محل تردد رینگ نیست وباتعیین مسیر وتسریع کار به داد اهالی برسید.

روز پر فراز ونشیب بازبینی پروژه عمرانی رینگ نه تنهافرصت مناسبی برای درک مشکلات مردم است که نشانگر افق دیدبلند مسئولین در استارت طرح بازآفرینی بافت فرسوده شهرستان گچساران است.بزودی تمامی سکنه باپرونده سازی اقدام به ساخت مسکن در زمین های جانمایی شده می کنند اهالی که زندگی شان بیشتر شباهت به پارتیزانهای فیلمهای دهه ی هفتادمیلادی است.باخانه هایی که لابلای سنگ وگچ های فرسوده اش لانه ی گنجشک یامحل اختفای گربه های سرگردان وگرسنه است که زباله های سرگردان کوچه هارا باچنگالهایشان نشانه می روند.

دکتر راغپور در گفتگویی حین بازبینی عملیات زیرساخت سواره محور برای آسفالت رینگ جدید روز شانزدهم اسفندماه گفت:

طرح آمایش ملی یا همان ساماندهی مسکن ملی از سال نودوشش تاکنون دربیش از بیست استان کشور دردست اجرا است این طرح بامسکن مهرتفاوت زیادی دارد واین تفاوت درضعیفتر بودن اعتبار است وبیشتربا آورده ی مردمی درچند قسط چهل میلیون تومانی از سوی متقاضی مسکن   است.

وی افزود: در این طرح دولت تنهازمین دراختیار متقاضی قرار میدهدوباچهل میلیون تومان آورده ی اولیه ی  شخص باثبت نامهای بعمل آمده در سایت وزارت راه وشهرسازی صورت می گیرد.

راغپور افزود:100میلیون وام 18درصد داردو مابقی پول طی قسطهای 40میلیونی توسط مردم پرداخت میشود تا واحدها تکمیل شوند.این طرح عمرانی ملی برای  خانه دارشدن افراد جامعه، چیزی شبیه طرح مسکن مهر اما به لحاظ اعتباری ضعیفتراز آن است.

رئیس ستادبافت فرسوده شهرستان گچساران گفت:در استان کهگیلویه وبویراحمد بامدیریت دلسوزانه دکترجنتی مدیرکل بنیادمسکن در جذب اعتبارات مصوب شده پیشرفت عمرانی بافت فرسوده بخصوص درگچساران به چشم می خورد. طرح مسکن ملی درشهرستان گچساران  در دو فاز عملیاتی  انجام میشود، فاز اول جاده سلامت برای ساخت 288واحد که الان در حال اجراست و اسکلتبندی ساختارها  در حال کار است  و فاز دوم که در حال تهیه نقشه هست.

راغپور اظهارداشت: فاز اول ساختارها، دو طبقه چهارواحده هست حدود 105تا120متر مربع زیربنا دارند،  فاز دوم چهارطبقه 12واحده است.

آری اینجا قصه ی کودکان خیابانهای کیامرثی به قصه ی کودکان محله ی سادات گره میخورد.ردپای کودکان از سادات تاسعدی و صدای قهقهه آنها،هیجان زندگی را از بام گچساران فراتر برد.

 شبهای رینگ باتنوع نورپردازی بسیار شکیل در جداره هاو فواره ی پلکانی بافت آنقدر چشمگیر است که بسیاری از کودکان وساکنان بافت وقت غروب در مکان جدید از پیاده روی لذت می برند.این حاکی از نیاز واجب وجود چنین ساختاری در این محیط است که برای ساکنان برآورده شد.

شاید بتوان زیبایی های افتاده زیر پای بلندیهای سعدی وکیامرثی را فارغ از رنج ها وشادی هایش، از بام بلند گچساران با چشم اندازی از طیف رنگهابه گونه ای دیگر تجربه کرد.شبهایی که روح خسته ساکنان را فارغ از یک روزمرگی خسته کننده جلا می دهد.

گزارش/نرگس احمدپور

انتهای پیام/

تصاویر تکمیلی: 

نظرات کاربران

تازه های سایت