نظرسنجی

عملکرد شورای ششم دوگنبدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
31. مرداد 1399 - 14:10
هرچند این تسویه حسابها، بی برنامگی ها و ندانم کاریها همچنان ادامه داشت تا با نامه منع وزیر نفت برای افزایش نیرو هم مواجه شدند و حدود ۶۵۰ فرصت شغلی در دوره نمایندگی آقای تاجگردون و مدیریتِ افرادی که منصوب کرد، از دست رفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،یکی از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در مطلبی ارسالی به این پایگاه خبری تحلیلی نوشت:شرکت نفت و گاز در دهه 80 و نیز ابتدای دهه نود تعداد زیادی سمتِ خالیِ کارگری داشت وازسوی دیگر به طور میانگین سالیانه حدود 90 نفر بازنشسته،فوتی و غیره ازشرکت نفت وگاز گچساران رفته اند.

 بنابراین طبق قانون شرکت نفت وگاز می توانست درخواست جذب نیروی رسمی و ارکان ثالث در مقابل این سِمت ها را ارائه دهد، این روند قانونی  با طی فرآیندی که ضوابط شرکت چگونگی به کارگیری افراد برای کار را مشخص کرده بود؛پس هم مشکل کمبود نیروی انسانی حل می شد و  هم به اشتغال منطقه کمک میکرد و  هم کارکنان جذب شده به راحتی می توانستند حقوق و دیگر مزایاشان را دریافت کنند.

برای ایجاد سِمت کارگری در سالیان گذشته اول درخواست صورت می گرفت و سِمتی که تعریف می شد نیز قابل استفاده بود و ازیک تا سه سال می شد خالی نگه داشته شود و برای آن سِمت نیرو جذب شود که اگر این جذب انجام نمی شد پس آن سِمت هم حذف می شد

تا حدودِ تقریباً اوایلِ سالِ ۹۲ همواره به تعداد سمت های کارگری خالی و کارهای جدید بر اساس مجوز مهندسی ساختار و بهره وری و نیز یازده به یک آنها در مقابلشان مجوز اخذ و با هماهنگی اداره کار و از طریق آزمون نیرو گرفته شد که کمک بزرگی شد هم به شرکت نفت هم به رفع بیکاری در منطقه که متاسفانه بعد از روی کار آمدن مدیران و روسای منصوب "تاجگردون" نه تنها به این مهم توجه نشد بلکه با هدف تسویه حساب و آسیب به مدیران قبلی سعی کردند جذب نیروهای قبلی را هم غیر موجه و با مشکل مواجه کنند.

 هرچند این تسویه حسابها، بی برنامگی ها و ندانم کاریها همچنان ادامه داشت تا با نامه منع وزیر نفت برای افزایش نیرو هم مواجه شدند و حدود ۶۵۰ فرصت شغلی در  دوره نمایندگی آقای تاجگردون و مدیریتِ افرادی که منصوب کرد، از دست رفت.

  مدیرعاملان و مدیران منابع انسانی تابه امروز به دلیل سرگرم بودن به مسائل دیگر و دعوای بین مجموعه خودشان و مسائل حاشیه‌ای، به این مهم نپرداختند و مساله ای به این مهمی که می توانست حداقل ۶۵۰ نفر را یعنی یک عدد تاریخی را برای اشتغال درگچساران و باشت ایجاد کند، آن هم اشتغال پایدار و قانونی به فراموشی سپرده شد.

اگرچه هم می توانست بار و فشارکار را تقسیم و باعث آرامش نیروهای موجود شود و خدای ناکرده درفشارکاری دچار خطاهای جبران ناپذیرنشوند که متاسفانه در چند مرحله باعث اتفاقات ناگوار شده و چندنفر از متخصصین به شهادت برسند.

 به هرحال طبق منابع موثق ظاهراً مناطق نفتخیز جنوب و تهران  چند باربه مسئولین نفت وگاز گچساران تذکر می‌دهند و یادآوری می‌کنند در خصوص این موضوع رسیدگی کنند، اما مجموعه مدیران نفت بین دعواهایشان این مساله رافراموش و به یکباره خبردار می شوند که متأسفانه تعدادحدود ۷۰۰ سمت دردو مرحله که یکی ازآنها مربوط به سال ۹۹ است با فشار دادن یک دکمه در سیستم منابع انسانی گچساران و مناطق نفت خیز جنوب و تهران حذف شد.

ازطرف دیگردرمقابل بازنشستگی بیش از ۷۰۰نفر و خالی شدن شرکت نفت وگاز ازنیروی انسانی که ضرورت داشت درمقابل سمت های بازنشستگی هم درخواست نیرو شود که چنین پیگیری های صورت نگرفته است؛ یعنی یک ظلم تاریخی به جوان های شهرستان‌های گچساران و باشت واستان وحتی خودِ مجموعه نفت که با کمبود نیروی انسانی مواجه بودو متاسفانه همه از کنار این موضوع گذشتند.

یکی از بزرگ‌ترین خطا هایی که طی این چند سال در صنعت نفت و شاید در گچساران و شاید استان رخ داد این موضوع بود که می توانست حدوداً شرایط اشتغال بیش از هزارنفر را طبق قانون و ضوابط  فراهم شود ودراین میان ظلمی که به جانبازان اعاده بکار و فرزندان شهدا و ایثارگران شده است مضاعف تراست.

بنابراین  بوسیله این سمت ها می شد مشکل چندساله این ایثارگران هم حل شود که نشد؛آیا کسی پاسخگوی این ظلم تاریخی به فرزندان گچساران هست؟ آیا آقای تاجگردون و مدیران  منصوبش در نفت و گاز گچساران بازهم فقط وزیر نفت و ارکان شرکت ملی نفت و مناطق نفتخیز را مقصر جلوه میدهند یا این موضوع را می پذیرند که چنین فرصت هایی را از دست دادند؟؟!.

حق پاسخگویی برای مدیریت شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در جهت تنویر افکار عمومی محفوظ است و این پایگاه خبری تحلیلی آماده پاسخگویی این عزیزان در این موضوع خواهد بود.

انتهای پیام/

نظرات کاربران

تازه های سایت