نظرسنجی

عملکرد شورای ششم دوگنبدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
29. بهمن 1397 - 20:19
اینها همان زنان ومردان ساده دل محله سادات گچساران هستندکه گپ وگفت روزمره در زیرآفتاب زمستان یا سایه درختان بیددرتابستان، تنها تفریحشان شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،هفتم خردادماه 95بودکه ضربه های پتک کارگری جوان دربافت فرسوده محله سادات منجربه فروریختن دیوار یک ساختمان قدیمی می شود و "غلامعباس" 35ساله را به کام مرگ فرو می برد،حادثه ای تلخ که بارقه های  امید را برای همیشه برای مادر و دخترانش خاموش کرد.

 تاکنون تغییرات عمرانی زیادی در این‌محله اتفاق افتاده است و بارها نیز گزارشاتی از معضلات بافت فرسوده گچساران، واقع بودن برخط زلزله و دیگر خطراتی که جان ساکنین راتهدیدمی کنددر این پایگاه خبری تحلیلی درج شده است.

پس ازگذشت چند سال از آن حادثه تلخ، امروزه طرح بازآفرینی بافت فرسوده شهرگچساران که به صورت پایلوت مصوب و با جذب اعتبارات مورد نیاز محقق شد، موجب تغییروتحول عمرانی چشمگیری در محلات قدیمی شهر شده است.

این درحالی است که بافت فرسوده گچساران که چهارمحله آسیب پذیر از لحاظ ساختاری را شامل می شود اینک به کارگاهی فعال در زمینه ساخت و ساز و احیای منازل فرسوده تبدیل شده است.

برطبق معمول امروز نیز برای تهیه یک گزارش از وضعیت بهسازی بافت فرسوده راهی محله بسیار قدیمی سادات این شهر شدم که دربدو ورود شاهدفعالیت جدی کارگران درمسیرمقابل ساختمان جدیدفرهنگسرا شدم.

هرچند در این بخش ازبافت فرسوده شهر و پس ازبازگشایی ساختمان فرهنگسرا،تغییرات قابل توجهی برفعالیت های هنری،موسیقی،مطالعاتی و نمایشی کودکان و نوجوانان محله سادات داشته است و در سمت راست فرهنگسرا که چندی پیش محل اجرای برنامه مفرح روزجهانی کودک بوداینک سازه ای باتغییرات شکیل وطراحی سنتی با حوضی که قرار است مقابل این سازه،با آبشاری مصنوعی ساخته شود؛بدون شک مکان مناسبی برای گذران اوقات مردمان این محله خواهدبود.

اگر چه در سمت راست ساختمان فرهنگسرا کاملا منازل فرسوده خریداری شده اندو تخریب ودیواره های فرسوده جداره سازی بانمایی سنتی و با آجر دردست احداث است که بامقایسه دوطرف فرهنگسرا،می توان تفاوت فرسودگی ونمای جدید را موردقیاس قرارداد.

پیمانکار پروژه با جدیدت تمام کار بارگیری نخاله های ساختمانی و معماری بنا را دنبال می کندو در هرساعت از سرکشی روزانه اش موارد خاص را به کارگرانش یادآورمی شود،کمی بافاصله آنسوتراز خط ممتد سازه جدیدمحله،پیران وسالخوردگان زیرآفتاب گرم زمستانی گچساران خیره به فعالیت کارگران ومعمار پروژه،وقت می گذرانند.

گرچه هنوز برای سالخوردگان محله سادات مکانی جزسینه کِشِ دیوارمنازل،میدان های محله یا سایه بان مغازه ها مکان دیگری برای گذران اوقاتشان نیست،اما انتظار است که درکنارتکمیل این طرح زیبا،بخشی هم برای این عزیزان درنظرگرفته شود.

یکی ازاهالی سالمند که منزلش منتهی به مسیرساختمان فرهنگسرا واقع شده با انگشت اشاره تپه سرسبز مقابل رانشان می دهد و می گوید:شنیده ام طرح پیاده محوری وگردشگری روی این تپه با احداث رستوران دردست بررسی قرار دارد که اگراین اقدام صورت بگیرد موجب رونق این محله خواهد شد.

وی درادامه باتبسم تکه سنگی را در بالای تپه مقابل نشانه می رود و می افزاید که مراقب این لاکپشت سنگی هم باشید!.تخته سنگی که ازدوتکه مجزا ساخته شده وبسیارشبیه لاکپشت است!.

 مرد سالمند بازهم ادامه می دهدکه قدیمی ها می گفتند این لاکپشت با جهت سرش جای یک گنج قدیمی رانشان می دهد؟! و بازهم به جلوه زیبای تپه مشرف به محله سادات خیره شدم،اما باید قبول کرد که تغییر و تحول دراین نقطه ازبافت فرسوده شهر زیاد به چشم می خورد اما همچنان جای کار بسیار است و کارهای انجام نشده هم فراوان؟!.

باید به این نکته هم توجه کرد که ایجاد یک محیط سالم و با نشاط برای نوجوانان و جوانان درمحلات فرسوده گچساران به همان میزان نیاز است که برای پیران و سالخوردگان هم ایجاد چنین محیط های محسوس خواهد بود، چرا که اینها همان زنان ومردان ساده دلی هستندکه گپ وگفت روزمره در زیرآفتاب زمستان یا سایه درختان بیددرتابستان، تنها تفریحشان شده است که می طلبد درطراحی و معماری این محلات توجه به این موارد صورت گیرد.

مرادی/ احمدپور

انتهای پیام

نظرات کاربران

تازه های سایت