نظرسنجی

عملکرد شورای ششم دوگنبدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
31. تير 1398 - 11:49
حال جریان اصولگرایی در بویراحمد و دنا چهار سال فرصت داشتند تا ضمن کاهش اختلافات داخلی و دستیابی به یک هماهنگی و ائتلاف نسبت به آسیب شناسی و بررسی نقاط قوت و ضعف خود برای موفقیت در اسفند ۹۸ برنامه ریزی نماید که این مهم نیز تحقق نیافت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،ارسالی مخاطب_انتخابات نوعی بازی سیاسی است که ناکامی و موفقیت در آن تابع قواعدی است که نه به صورت تصادفی و خود به خود بلکه تابع قواعد معینی است که جریان های رقیب در آن طراحی و اجرا می کنند، در این قاعده بازی است که موفقیت را نه تنها قابلیت ها و توانایی های گروه رقیب که برنامه ریزی و طراحی های ناصحیح و شاید غلط گروه دیگر تعیین می کنند.

هر چند که تا شروع تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۸ ماهها فاصله داریم و هر گونه تبلیغ انتخاباتی زودهنگام خلاف قانون است اما شیپور تبلیغات خانگی و البته نه زیر زمینی که دیگر با برگزاری متینگ های تبلیغاتی در مجامع عمومی در استان کهگیلویه و بویراحمد به صدا در آمده است و گروههای مخلف با معرفی نامزد اصلی به دنبال یارگیری و جلب نظرات مردم در راستای حمایت از کاندیدای مورد نظر خود هستند.

جریان اصولگرایی در بویراحمد و دنا نتیجه انتخابات گذشته مجلس را از دست داد تا برای دو دوره متوالی طعم شکست را نه از رقیب که از اختلافات درونی و بی برنامگی خود بچشد، در این شکست توانایی های رقیب و اتاق فکر او نه تنها عامل پیروزی نبوده است بلکه در برخی موارد نیز باعث ریزش برخی از آرای گروه پیروز شد اما آنچه که بیش از همه کفه ترازوی آرای مردمی را به سوی جریان پیروز انتخابات در مجلس بویراحمد سنگین نمود خطاهای تاکتیکی و سوء محاسبات استراتژیکی بود که از سوی جریان اصولگرای شهرستان های بویراحمد و دنا و تیم های عملیاتی آنها طراحی و اجرا شده بود.

بنابراین باید بپذیریم که توانایی ها و قابلیت های جریان پیروز در انتخابات گذشته مجلس در این منطقه در موضعی فرودست و خطاهای استراتژیک و اشتباهات محاسباتی جریان اصولگرا در موضعی فرا دست قرار داشت.

ستار هدایت خواه نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی بویراحمد و دنا، به خاطر عملکردها و موضع گیری های فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و … خود در دوره گذشته با هجمه وسیعی از تبلیغات روانی روبرو شد به طوری که همگان می دانستند دیگر نمی تواند شخصیتی کاریزماتیک برای جریان اصولگرایی در بویراحمد و دنا باشد!.

او که تا روزهای پایانی ثبت نام نامزدهای انتخاباتی بسیاری از طرفداران خود را در برزخ آمدن و نیامدن قرار داده بود زمینه را برای بیشتر شدن هجمه های مخالفین از یک سو و پراکنده شدن نیروهای اصولگرا و رفتن به سمت جریانی که بوی اصولگرایی می داد فراهم کرده بود.

این خیز مردمی اصولگرایان و غیره از هدایت خواه به سمت مهدی روشنفکر که در قالب قول های اخلاقی البته نانوشته شروع شد تا جایی رسید که افکار عمومی باور کردند که ستار هدایت خواه دیگر عطای نامزدی در انتخابات را به لقایش بخشیده است و منتظر بودند که او نیز به عنوان یک رهبر جریانی به سمت مهدی روشنفکر گرایش پیدا کند و برای حفظ و بقای جریان اصولگرایی در کنار او قرار گیرد.

نقل قول های متعدد از هدایت خواه مبنی بر عدم حضور قطعی در انتخابات مزید بر علت شد تا با شناختی که مردم از روحیه او داشتند باور نمایند که او دیگر به میدان رقابت نخواهد آمد و منتظر بودند که در راستای وحدت جریانی دست مهدی روشنفکر را در دست ستار هدایت خواه ببینند و شاهد ائتلاف و هماهنگی در این جریان باشند.

اما حضور ناگهانی ستار هدایت خواه در ستاد انتخابات بویراحمد و ثبت نام برای نامزدی انتخابات مجلس، شوکی بود که در روزهای پایانی ثبت نام بر جریان اصولگرایی وارد شد و از دیگر سوی مهدی روشنفکر دیگر نامزد جریان اصولگرایی که شاخصه های لازم برای حضور در انتخابات را داشت در این مدت هزینه های معنوی فراوانی را متحمل شده و گروهی نیز برای او هزینه داده بودند و قطعا دیگر مهدی روشنفکر متعلق به خودش نبود که بتواند به راحتی تصمیم بگیرد و عرصه را خالی کند.

این دوگانگی و رقابت درون گروهی از یک سو پراکندگی نیروهای معتقد به اصولگرایی را رقم زد و از سوی دیگر جریان رقیب را برای نفوذ به میان حامیان و طرفداران این طیف سیاسی و حتی طایفه ای و ایلی رقیب ترغیب نمود.

بنابراین دو نامزد اصولگرا رودر روی هم قرار گفتند تا از خود گذشتگی جریانی را بوسیده و به بایگانی ذهن خود بسپارند و سیاست یا « خودم یا هیچ کس » را به افکار عمومی القا نمایند در حالی که جریان رقیب به راحتی از خودگذشتگی نشان می دهند و حتی برای پیروزی و موفقیت در ماراتن انتخابات حاضرند با کسی ائتلاف کنند که شاید در برخی از معیارها با آنان نیز فاصله دارد.

همین امر سبب شد تا بزرگان جریان رقیب، حامیان و طرفداران خود را به سرآبتاوه دعوت کنند و پیروزی زودهنگام خود را در آن متینگ انتخاباتی رقم بزنند.

از دیگرسوی عدم شناخت جریان اصولگرایی از مطالبات جامعه و خواسته نسل جوان و تاثیر گذار در انتخابات مزید بر علت شد تا این طیف سیاسی همچنان بر خط کشی های ذهنی و البته بدون معیار که در برخی موارد تناقض در آنان نیز دیده می شود پافشاری نماید و با مطرح نمودن این داشته های ذهنی خود شعارهایی همچون فقیر و غنی ، انقلابی و غیر انقلابی ، خودی و غیر خودی، فساد انگیز و فساد ستیز و شبیه آن را مطرح نمایند و از دیگر سوی بر شعارهایی پافشاریی نمایند که دیگر جامعه می داند که این شعارها از عهده نمایندگان مجلس بر نمی آید و شاید در برخی موارد نمایندگان مجلس را یکی از دلایل بروز این مسایل می دانند.

این در حالی بود که باید بپذیریم که بسیاری از آرای خاکستری که متلعق به جوانان و تحصیل کرده هایی بود که هر چند برخی از این شعارها را قبول داشتند و بر وجود فساد و تبعیض ، فقر و نداری در جامعه صحه می گذاشتند اما این طیف تاثیر گذار از جامعه نشان داده بودند که آزادی های سیاسی و اجتماعی و اصلاحات و گشایش سیاسی از خواسته های انکارناپذیر آنها بوده است که خواستار گفتمان عقلانیت به دور از افراط و تفریط و خط کشی ها بوده اند و این جا بود که رقیب با تاکید بر امتداد گفتمان عقلانیت و میانه روی ، امنیت، آرامش ، آزادی و پیشرفت را رکن ها اساسی گفتمان و شعارهای تبلیغاتی خود نمود و توانست موفقیت در جذب آرای خاکستری را به نمایش بگذارد و شکست را برای دو دوره پیاپی بر جریان اصولگرایی در بویراحمد و دنا که پیش از ا ین به خود باخته بودند، تحمیل نماید.

البته این نکته هرگز بدان معنی نیست که مردم فقیر نیستند و از رفاه کافی برخوردارند یا فساد وجود ندارد یا راه کارهای مقابله با فساد کافی بوده است ، بلکه بدین معنی است که اولویت ها و سیاست های برخورد با آن مسائل از دیدگاه آرای خاکستری با دیدگاه ها و برنامه های رقیب سازگاری بیشتری دارد.

حال جریان اصولگرایی در بویراحمد و دنا چهار سال فرصت داشتند تا ضمن کاهش اختلافات داخلی و دستیابی به یک هماهنگی و ائتلاف نسبت به آسیب شناسی و بررسی نقاط قوت و ضعف خود برای موفقیت در اسفند ۹۸ برنامه ریزی نماید که این مهم نیز تحقق نیافت.

این جریان سیاسی نتوانست ائتلافی ایجاد نماید تا مهدی روشنفکر با داشتن حداقل پشتوانه ۴۰ هزار رای خود در دوره گذشته بر حضور در صحنه اصرار و رقیبان درون گروهی او نیز بر عدم ائتلاف با وی پافشاری نمایند و در آخرین روزهای تیرماه ۹۸ نامزد مورد نظر خود را به صورت رسمی معرفی کنند تا انشقاق و دوگانگی در جریان اصولگرایی بویراحمد و دنا همچنان به قوت خود و بیش از دوره قبل باقی مانده باشد و علاوه بر انشقاق در جریان اصولگرایی ، اختلافات درون طایفه ای و ایلی را نیز دامن بزند که نتیجه آن انشقاق در پایگاه اصلی اصول گرایان بویراحمد و دنا یعنی بویراحمد سفلی است که زمینه را برای حضور بیشتر رقیب در آن منطقه فراهم می نماید و این گونه است که آهنگ شکست اصولگرایان بویراحمد و دنا از هم اکنون نواخته شد.

انتهای پیام

نظرات کاربران

تازه های سایت