نظرسنجی

عملکرد شورای ششم دوگنبدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
26. بهمن 1398 - 11:43
کدام لقب شایسته کارکرد مدعیان است، امیرکبیر یا امیر کویر؟،چرا امیر کبیر کهگیلویه و یا امیر کبیر اقتصاد ایران، بعد از یک یا چند دوره نمایندگی مجلس نتوانستند وضعیت شهروندان خود را بهبود داده و رفاه نسبی برای آنان فراهم نمایند؟.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،اسلام ذوالقدرپور_فعال سیاسی و فرهنگی گچساران در مطلبی درباره انتخابات مجلس دراستان کهگیلویه و بویراحمد نوشت:در حالی که انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به حساس‌ترین روزهای خود نزدیک شده و سپهر سیاسی ایران، غرق در مسایل انتخابات است و  شهروندان ایرانی نیز به دنبال یک انتخاب سرنوشت‌ساز هستند تا بلکه آینده خود و کشورشان را از آنچه اکنون در آن قرار دارند، بدتر نکند و بلکه در همین حالت نیز تثبیت نمایند، برخی نامزدهای این انتخابات از القابی نمادین استفاده می‌کنند که گویا به این القاب وابستگی سیاسی و اجتماعی دارند.

یکی از مهم‌ترین القاب مورد استفاده نامزدهای انتخاباتی در سراسر کشور و به خصوص کهگیلویه و بویراحمد را می‌توان لقب یا عنوان " امیر کبیر" دانست. امیر کبیر لقبی است که در ذهنیت و افکار عمومی ایرانیان دارای تعاریف خاص و جایگاه بسیار مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... است.

این لقب در واقع توصیفی است از یک شخصیت برجسته اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... بسیار دلسوز، متعهد، کارآمد و توانمند ایرانی که با تمام توان به دنبال تغییر وضع نابسامان و بحرانی زمان خود بودند.

نباید فراموش نمود که امیر کبیر لقبی است که به میرزا محمدتقی‌خان فراهانی یکی از مشهورترین صدراعظم‌های ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار داده شده و در تاریخ ایران نیز تنها برای توصیف بزرگی و شایستگی ایشان مورد استفاده قرار گرفته است. اما برخی ایرانیان که مدعی برتری سیاسی و اجتماعی هستند، دوست دارند تا خود را با امیر کبیر مقایسه نموده و همسان توصیف نمایند.

استفاده یا بهتر بگوئیم سوءاستفاده از لقب و عنوان امیر کبیر از سوی برخی مدعیان سیاسی و اجتماعی ایران و به خصوص استان کهگیلویه و بویراحمد دارای جلوه‌هایی از نیرنگ افکار عمومی است.

یکم – امیر کبیر اصلاح‌گر یا سیاستمدارن قدرت‌طلب:  آنچه از سیاست‌ها و فعالیت‌های مختلف امیرکبیر در تاریخ ذکر شده است، ایشان را به عنوان یک اصلاح‌گر بزرگ و توانمند در طی چند سده اخیر نشان می‌دهد که سیاستگذاری اصلاح‌گر در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و ... بوده‌اند. اما مدعیان امروزین لقب امیر کبیر تنها به دنبال کسب قدرت و  ثروت هستند.

بسیاری از مدعیان ورود به مجلس برای تبلیغات انتخاباتی خود از لقب امیر کبیر سوءاستفاده می‌کنند تا بتوانند به قدرت برسند، در حالی که امیر کبیر واقعی ایران تنها به دنبال اصلاح امور نابسامان ایران بودند.

دوم – پنهان نمودن ناتوانی پشت لقب امیر کبیر: بسیاری از افرادی که تلاش دارند با استفاده از القابی مانند امیر کبیر اقتصاد ایران، امیر کبیر کهگیلویه و ... در استان کهگیلویه و بویراحمد به مجلس راه یابند، در واقع بخش عمده ناتوانی، ناکارآمدی و دیگر ضعف‌های خود را پشت لقب و عنوان امیر کبیر، پنهان نموده و با این نیرنگ به مجلس راه یافته‌اند و یا به دنبال راه‌یابی به مجلس هستند

سوم - امیرکبیر از خاندان پادشاهی برای اصلاح‌گری: امیر کبیر ایران در حالی که منصوب پادشاه ایران ناصرالدین شاه و حتی داماد این سلطان قاجاری بودند، برای تغییر و بهبود شرایط بحرانی ایران تا پای جان به اصلاح امور کشور پرداخته و جان خود را نیز فدای اصلاح و بهبود شرایط ایران و ایرانیان نمودند، اما برخی نمایندگان مجلس استان ما که از لقب امیر کبیر سوءاستفاده می‌نمایند، تمام ایران و شهروندان رنج کشیده و شریف استان کهگیلویه و بویراحمد را فدای منافع و مصالح شخصی و خانوادگی خود نموده، در حالی که با رأی مردم انتخاب می‌شوند، بیشتر به دنبال کسب منافع شخصی و خانوادگی بوده و در خدمت دولت‌ها هستند و نه در خدمت مردم!

چهارم – امیر کبیر و شفاف سازی اقتصاد ایران: امیرکبیر علی‌رغم آنکه خودش از خاندان سلطنتی و داماد ناصرالدین شاه بودند، برای شفاف سازی و مبارزه با رانت و فساد اقتصادی کشور و بهبود شرایط زندگی شهروندان، اصلاحات اساسی در اقتصاد و مالیه کشور را اجرایی نموده و سیاست‌های مبارزه با رشوه خواری، اصلاح مالیات‌ها و مقابله با رانت و فساد خاندان سلطنتی را در صدر اهداف اصلاحات خود قرار دادند. اما امیرکبیرهای کهگیلویه و بویراحمدی طی چند سال اخیر با شفاف‌سازی وضعیت خود مخالف بوده، شایعات، ابهامات و پرسش‌های بسیاری پیرامون رانت و حتی فساد اقتصادی آنان و اطرافیان‌شان در رسانه‌های استانی و ملی منتشر شده که هیچ پاسخ مناسبی نیز به آنها داده نشده است.

کدام لقب شایسته کارکرد مدعیان است، امیر کبیر یا امیر کویر ؟،چرا امیر کبیر کهگیلویه و یا امیر کبیر اقتصاد ایران، بعد از یک یا چند دوره نمایندگی مجلس نتوانستند وضعیت شهروندان خود را بهبود داده و رفاه نسبی برای آنان فراهم نمایند؟.

میرزا محمدتقی‌خان فراهانی یا امیر کبیر ایران، اصلاح‌گری بودند که با اصلاح سیاستگذاری ایران در اوج دوران سلطنت قاجاری، توانستند روزنه‌هایی از تغییر و بهبود شرایط را نه‌تنها برای شهروندان عصر ناصری و قاجاری بلکه برای ایرانیان امروزی نیز فراهم نمایند. اما اکنون شاهد مدعیان امیر کبیری در استان کهگیلویه و بویراحمد هستیم که به علت ناتوانی در ارایه سیاستگذاری کارآمد و اثربخش برای تغییر و بهبود شرایط شهروندان، به پول‌پاشی، خرید رأی و دادن صدقه، غذا، برنج، روغن و ... تبلیغاتی به شهروندان شریف اما رنج کشیده و مستضعف استان ما می‌پردازند!

مدعیان امیر کبیری استان کهگیلویه و بویراحمد را می‌توان " امیر کویر " لقب داد، زیرا تنها به دنبال کسب منافع خود و دوستان‌شان هستند و در واقع طی چند سال اخیر به جای بهبود شرایط شهروندان و آبادی استان، موجب بحرانی شدن وضعیت استان و سخت‌تر شدن وضعیت شهروندان شده و گویا استان ما را به کویری خشک و خالی تبدیل نموده‌اند!

امیر کبیر کهگیلویه یا امیر کبیر اقتصاد ایران در گچساران، طی چند سال اخیر نشان داده‌اند که بر خلاف سیاست‌های اصلاحات میرزا محمدتقی‌خان فراهانی برای کنترل و شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی طبقه ثروتمند و مسئولین ارشد کشور حتی خاندان سلطنی، بهترین سیاست‌ها، کارآمدترین و اثربخش‌ترین برنامه‌ها را برای کسب وافزایش قدرت خویش اجرا نموده‌اند و بر اثر همین سیاست‌های منفعت طلبانه شخصی و خانوادگی است که دو حوزه کهگیلویه بزرگ و گچساران گرفتار بحران‌های شدید اقتصادی، اجتماعی و ... گردیده و تبدیل به کویری سرشار از فقر، رنج و مشقت شده و بهترین لقب برای این نمایندگان را باید همان لقب" امیر کویر" دانست.

امیدواریم شهروندان استان کهگیلویه وبویراحمد در انتخابات مجلس یازدهم به جای انتخاب امیر کبیرهای دروغینی که با ناکارآمدی و ناتوانی سیاست‌هایشان در مجلس نشان دادند که شایسته عنوان امیر کویر هستند، برای نجات کهگیلویه و بویراحمد از امیر کویرها، انتخابی آگاهانه و اصلح داشته باشند.

انتهای پیام/

نظرات کاربران

تازه های سایت